Smatram da je vještine prodaje i prodaja stvarno bitna za svaki mali posao ili za pojedinca koji živi od prodaje vlastitih proizvoda ili usluga.