Kontakt Putem Emaila

Ispunite potrebne podatke u priloženom obrascu, ili pošaljite mail na: web@kresimirolijan.com Javiti ću Vam se u najkraćem roku. Obično unutar 24 sata.

Email: web@kresimirolijan.com

Guest Posting i Backlinkovi

Ukoliko ste zainteresirani za Guest Posting ili želite Backlink prema vašim web stranicama, a koje su iste ili veoma slične tematike kao ova web lokacija, možete mi se isto tako javiti.

Isto vrijedi i za razmjenu linka. Ako se može odraditi dovoljno kvalitetno.

To ne vrijedi za ubacivanje Vaših linkova u postojeći sadržaj i takve ponude neću prihvatiti.

Da bi web lokacija bila prihvaćena za Backlink mora udovoljiti sljedeće uvjete:

  1. Domena mora biti stara najmanje dvije godine.
  2. Posljednji objavljeni sadržaj na domeni mora unutar zadnjih 6 mjeseci.
  3. Web lokacija mora imati solidnu mjesečnu posjećenost, barem 1000 posjetitelja mjesečno.
  4. Tematika mora biti ista ili veoma slična tematici ove web stranice, dakle relevantna.

Članak za guest posting mora biti napisan prema sljedećim smjernicama:

  1. Kvalitetan title tag i meta description.
  2. Struktura članka pravilno odrađena H1, H2, H3
  3. Kratki i lako čitljivi odlomci teksta Fotografije originalne, isto kao i sve ostale grafike (skice, sheme i slično, infografici).
  4. Članak mora imati minimalno 1500 riječi i sveobuhvatno obraditi jednu temu.